Pomimo rosnącej liczby osób chorych, badań potwierdzających, że zaburzenia odżywiania, zwłaszcza anoreksja, charakteryzuje się jednym z największych wskaźników śmiertelności wśród zaburzeń psychicznych, temat ten nadal jest bagatelizowany zarówno przez osoby chore, ich bliskich, jak i specjalistów. Trudno wskazać, co jest przyczyna, a co skutkiem. Wydaje się, że to w pewien sposób samonapędzające się koło, którego elementami z pewnością są: mała ilość specjalistów z doświadczeniem w tym temacie, mała baza dostępnej wiedzy i niska świadomość, bagatelizowanie problemu. 

Nie pomagają przekonania i stereotypy tak samo powszechne wśród specjalistów jak i niespecjalistów.

Dlatego przygotowaliśmy 45 minutowe spotkanie dla studentów i specjalistów dietetyki i psychodietetyki, podczas którego podzielimy się naszym doświadczeniem, które mogą stanowić "bazę wyjściową" do pracy z pacjentem cierpiącym na zaburzenia odżywiania. 

Webinar poprowadzi

Odwiedź nas w social mediach

.